Diagnose: Kindermishandeling – ontwikkelingsvraag 1: Definitie, oorzaken, gevolgen en vormen

Definitie Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, … Lees verder