Diagnose: Kindermishandeling – ontwikkelingsvraag 1: Definitie, oorzaken, gevolgen en vormen

Definitie Kindermishandeling is ‘elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, … Lees verder

Diagnose: Gameverslaving – ontwikkelingsvraag 1: Wat is een (vroeg)verslaving?

Wat is een vroegverslaving precies?                            Vroegverslaving komt eigenlijk van het begrip vroegsignalering verslaving. Het gaat hier om verslavingen die al vroeg kunnen worden gesignaleerd en zodoende een vroegverslaving genoemd kunnen worden. Maar wat is een verslaving verder dan precies? Verslaving … Lees verder