Diagnose: Pleegzorg – wanneer pleegzorg of adoptie?

Het is natuurlijk begrijpelijk dat een kind weleens lastig is of ergens last van heeft. Maar een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Pas als het thuis echt niet meer gaat, vragen ouders hulp bij een wijkteam of een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het kan ook zijn dat de Kinderrechter ingrijpt. In dat geval bepaalt hij/zij wat er met het kind gaat gebeuren.

Het inschakelen van een Kinderrechter komt voor in de volgende situaties:
– een moeder moet plots voor een opname naar het ziekenhuis en er is geen opvang;
– een kind wordt verwaarloosd of mishandeld;
– ouders kunnen de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan door persoonlijke omstandigheden;
– het gedrag van een kind is in zulke mate lastig dat de ouders de moed opgeven;
– een kind heeft een beperking en de zorg is te zwaar voor de ouders;
– een jongere loopt weg van huis, omdat er bijvoorbeeld constant ruzie is.

Pleegzorg is in feite altijd de eerste keus. Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, wordt er altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dit niet? Dan is pleegzorg de eerste keus. Het is de opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, voor zover mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien staat centraal bij pleegzorg. In eerste instantie wordt in de eigen omgeving, familie of bekenden, gezocht naar opvang. Lukt dit niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. Het pleegkind heeft het recht snel te weten bij wie kan opgroeien.

Het uiteindelijke doel van pleegzorg is dat de ouders de opvoeding van het kind weer op zich kunnen nemen. Als dit onmogelijk blijkt, nemen de pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. Echter, de relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd erg belangrijk.

Pleegzorg of adoptie?
Veel mensen denken dat pleegzorg net zoiets is als adoptie, alleen dan minder officieel en met een ander ‘soort’ kinderen. Dit is niet het geval. Pleegzorg en adoptie zijn wel degelijk verschillend. Pleegzorg en adoptie zijn twee manieren om kinderen voor een korte of langere tijd een veilig thuis te bieden. De belangrijkste verschillen lees je hieronder.

Pleegzorg: Tijdelijk – Adoptie: voor altijd
In principe is pleegzorg tijdelijk. Het doel is namelijk om kinderen terug te plaatsen bij de ouders. Hoe lang een pleegkind in een pleeggezin blijft varieert dan ook. Dit kan enkele dagen zijn, maar ook enkele jaren. Een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

Beperkte of volledige zeggenschap
Bij adoptie wordt het kind juridisch gezien als een eigen kind. Het krijgt de achternaam van de adoptieouders. Pleegouders hebben géén zeggenschap over hun pleegkind en belangrijke beslissingen worden dan ook in overleg genomen. Een pleegkind houdt in principe de achternaam van de eigen ouders aan.

Ouders dichtbij of juist op een afstand?
De meeste pleegkinderen houden contact met hun ouders, ook wanneer ze wonen bij pleegouders. Dat betekent dat ouders in het pleeggezin op bezoek komen of dat het kind soms bij de ouders op bezoek gaat of er logeert. Bij adoptie heeft het kind meestal geen contact met de ouders. Het is dan ook logischer wanneer de biologische ouders wat verder weg wonen.

Begeleiding of alleen maar opvoeden?
Pleegouders voeden een kind niet alleen maar op. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen. Adoptieouders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de opvoeding en krijgen geen hulp of ondersteuning.

Adoptieouder worden?
Adoptieouder worden kan eigenlijk altijd. De enige voorwaarde is dat je minimaal 21 jaar oud bent en maximaal 42 jaar. Aan pleegouder worden is géén maximumleeftijd verbonden. Pleegouders dienen wel minimaal 21 jaar oud te zijn. Het bieden van een veilige en stabiele leefsituatie is in beide gevallen natuurlijk een voorwaarde.

Pleegouders: kosteloos, adoptie: hoge kosten
Pleegouder worden kost je niets. Voor de verzorging en opvoeding krijgen pleegouders een vergoeding. Aan adoptie zijn kosten verbonden. In de voorbereiding ongeveer €1.395,- en voor de bemiddeling en reis- en verblijfkosten ligt dat bedrag tussen de €7.500,- en €25.000,-.

Er zijn dus wel degelijk wat verschillen. Uiteindelijk zijn beide situaties om ervoor te zorgen dat een kind een goed en veilig thuis krijgt en zich optimaal kan ontwikkelen.
Bron: pleegzorg.nl

Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan de pagina of op Facebook!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s