Diagnose: Asperger – Ontwikkelingsvraag 3: Oorzaak en gevolg en hoe ermee om te gaan op school?

Vandaag alweer de laatste Diagnose van deze maand met betrekking tot het syndroom van Asperger. Dit keer lees je meer over de oorzaak en de gevolgen van Asperger. Daarna kun je meer lezen over hoe je het beste met kinderen met het syndroom van Asperger om kunt gaan.

Oorzaak en gevolgen van het syndroom van Asperger
Het is vrijwel zeker te zeggen dat het syndroom van Asperger te maken heeft met een aangeboren, erfelijk bepaalde afwijkende werking van de hersenen, die in sommige families in diverse gradaties voorkomt. Door het minder goed functioneren van bepaalde hersengebieden kunnen kinderen met Asperger bedoelingen van andere mensen niet (goed) herkennen en aanvoelen.

De  gevolgen van Asperger
De gevolgen van dit syndroom zijn merkbaar op verschillende gebieden, namelijk in de sociale omgang, in de interesses, de motoriek en het inlevingsvermogen. Naast de problemen die Asperger geeft op bepaalde gebieden zijn er ook sterke punten te benoemen. Die heb je eerder kunnen lezen in het artikel over de kenmerken van Asperger.

Sociale omgang
Kinderen met het syndroom van Asperger praten vaak op een ‘volwassen’ manier, omdat ze al vroeg leren volwassenen na te praten. Vanwege deze sociale onhandigheid kunnen kinderen met Asperger vaak gepest worden door hun leeftijdsgenootjes en zo tot zondebok bestempeld worden. Mensen met Asperger hebben problemen in het sociale verkeer met anderen. Ze hebben vaak veel moeite met het aangaan en onderhouden van contacten (vriendschappen en relaties), ze hebben moeite met het begrijpen van zogenaamde sociale regels en non-verbale communicatie en ze kunnen daarom alleen al door anderen als vreemd worden ervaren.

Mensen met Asperger zijn in tegenstelling tot veel mensen met klassiek autisme vaak wel in staat om een zelfstandig leven te leiden en hoeven meestal niet hun hele leven in een begeleide woonvorm of instelling te wonen. Door hun normale tot hoge intelligentie kunnen ze hun problemen op den duur tot op zekere hoogte compenseren, maar de sociale omgang blijft over het algemeen een zwak punt.

Interesses
Opvallend is ook dat mensen met het syndroom van Asperger zich vaak op een zeer gedetailleerde, obsessieve manier bezig kunnen houden met eenzijdige interesses, waar ze uren over kunnen vertellen en daarbij over het hoofd zien of anderen  daar nog wel de belangstelling voor hebben. Het obsessief bezig zijn uit zich ook in het hebben van bepaalde handelingen of rituelen, welke een zekere houvast bieden, wanneer de wereld om hen heen te onzeker en overdonderend is. Dit gaat bijvoorbeeld om de hoeveelheid en intensiteit van prikkels (geluiden, visuele indrukken, aanraking en zelfs geuren! Iemand met Asperger is dan ook vaak niet voldoende bestand tegen veranderingen in zijn omgeving en is niet flexibel in handelen en denken. Daardoor hebben mensen met Asperger vaak een verminderde stressbestendigheid, een kleine verandering kan al leiden tot grote paniek of frustratie.

Motoriek
Daarnaast valt het bij kinderen, maar ook bij volwassenen met Asperger, op dat ze vaak een slechte en aparte motoriek hebben. Dit uit zich dan vaak in traag of houterig bewegen, waardoor bijvoorbeeld het beoefenen van diverse sporten een probleem kan zijn. Behalve de matige motoriek kan bij met name teamsporten ook de sociale factor (het samenspelen in dit geval) een hindernis zijn. Ook de motorische ontwikkeling bij kinderen met het syndroom van Asperger kan moeizaam verlopen, deze kinderen lopen bijvoorbeeld vaak achter als het gaat om leren lopen in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Inlevingsvermogen
Verder vallen een meer monotone stem op en het hebben van minder expressieve gelaatsuitdrukkingen. Het is echter niet geheel waar dat mensen met Asperger zich niet of nauwelijks in een ander zouden kunnen verplaatsen. Ook mensen met Asperger kunnen met iemand meeleven, zich in de gedachten van een ander verplaatsen, enzovoort. Wat wel waar is, is dat ze niet altijd goed kunnen handelen naar dat inlevingsvermogen. Ze weten niet altijd hoe ze duidelijk kunnen maken dat ze iemand begrijpen, emoties herkennen, etc. Dat wekt bij de andere partij vervolgens vaak de indruk dat ze weinig of geen inlevingsvermogen hebben.

Het syndroom van Asperger en school
Kinderen met het syndroom van Asperger zijn over het algemeen normaal tot hoogbegaafd, maar ze vertonen specifieke problemen met sociale communicatie. Daarnaast hebben ze vaak beperkte interessegebieden en laten ze herhalingsgedrag zien. De kinderen hebben géén vertraagde taalontwikkeling, wat bij klassiek autisme vaak wel zo is. Begeleiding van kinderen met Asperger op school is maatwerk en begint al met het hebben van kennis over de stoornis. Deze informatie heb je kunnen lezen in het eerste artikel over Asperger in Diagnose een aantal dagen geleden.

Begeleiding op school
Elke leerling heeft een individuele uiting van de algemene kenmerken van het syndroom. Daarom is het van belang dat een leerkracht leert om de signalen van het kind op te pikken, die vaak heel subtiel zijn en lang niet altijd te relateren zijn aan een directe oorzaak. Dit kan het beste in samenspraak met de ouders, die kennen hun kind tenslotte het best. De basishouding naar alle leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) moet zijn:
– Accepteer de leerling zoals hij of zij is;
– Wees emotioneel neutraal, dus wordt niet boos of verdrietig;
– Verleen veiligheid en structuur;
– Maak onderscheid tussen onwil en onmacht;
– Maak gebruik van de specifieke sterke kanten van een leerling en houd rekening met de zwakke kanten.

En in het voortgezet onderwijs, hoe zit dat?
In het voortgezet onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van leerlingen. Dit kan veel problemen opleveren voor leerlingen met ASS. Ze zijn vaak geholpen met veel structuur en regelmaat in hun schoolwerk, maar ook thuis. Het lesrooster en toetsrooster ophangen kan bijvoorbeeld al helpen. Maar ook een vaste plek om het huiswerk te maken, zonder prikkels van de tv, radio of computer of uitzicht naar buiten. Duidelijkheid over wat er gedaan moet worden, wanneer dat moet en met wie dat mag/moet.
Bron: balansdigitaal.nl

Dit was alweer de laatste Diagnose over het syndroom van Asperger. Volgende maand weer een nieuwe Diagnose met een nieuw onderwerp!

Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan de pagina of op Facebook!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s