Onderwijsvisie: Programma gericht onderwijs

Bij programma gericht onderwijs, afgekort PGO, ligt het primaat van de kwaliteit bij het onderwijsresultaat: wat heeft het kind van het aanbod opgestoken? Het is hier van grote betekenis om na te gaan in hoeverre het gegeven onderwijs werkelijk tot een resultaat geleid heeft. Bij programma gericht onderwijs wordt wel uitgegaan van de veronderstelling dat een goed resultaat als vanzelf door een goed onderwijsproces tot stand is gekomen. Niet alleen het resultaat is van belang, ook de wijze waarop het kind tot resultaat komt heeft het betekenis om het leer- en ontwikkelingsproces van het kind te kunnen begeleiden.

De leerkracht heeft in deze benaderingswijze geen ondersteunende maar een ontwikkeling sturende rol. De leerkracht stuurt door de kinderen stapsgewijs, met thema’s, ontwikkelingslijnen te doorlopen. Bij het werken met programmagerichte methoden werkt de leerkracht doelgericht, aan het bereiken van vooraf bepaalde gespecificeerde leerresultaten. De kenmerken van programmagericht onderwijs zijn:
– dagelijkse routine;
– registratie;
– observatie;
– mijlpalen in de ontwikkeling;
– leerlingvolgsysteem.
Het programma Piramide is ontwikkeld als een reactie op achterblijvende resultaten bij vooral kinderen in achterstandssituaties, waar in het onderwijs teveel aan het toeval werd overgelaten. Deze kinderen profiteren niet optimaal van een onderwijs dat geen gerichte, systematische ontwikkelingsstimulering biedt (Brouwers, 2010).

Het voor- en vroegschoolse programma Piramide, dat is ontwikkeld door Jef van Kuyk van het CITO, is gebaseerd op een programmagerichte benadering. Het programma biedt eigenlijk een volledig programma en curriculum voor de leidster van de kinderen voor de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar. Geheel in lijn met programma gericht onderwijs is aan het programma Piramide een leerlingvolgsysteem en een toetssysteem gekoppeld. Regelmatige toetsing van de voortgang van de kinderen is een belangrijk onderdeel van de aanpak en visie.

Het programma Piramide richt zich op 8 ontwikkelingsgebieden die zijn geïnspireerd op de meervoudige intelligentietheorie van Gardner.
Cognitieve intelligentie
1. De ontwikkeling van waarnemen
2. Denkontwikkeling en de ontwikkeling van het rekenen
3. Taalontwikkeling en de ontwikkeling van het lezen
4. Oriëntatie op tijd en ruimte en wereldverkenning

Fysieke intelligentie
5. Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven
6. Creatieve en kunstzinnige ontwikkeling

Emotionele intelligentie
7. Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid
8. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze verschillende intelligenties beïnvloeden elkaar. Binnen Piramide zijn er vier programma onderdelen. Spelen en zelfstandig leren vallen onder het vrije deel. Projecten en cursorisch programma vallen onder het gerichte deel. Een project doorloopt steeds vier didactische fasen, namelijk oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen (Brouwers, 2010).

Uit deze opsomming en indeling blijkt de structurering van het programma Piramide al. Het programma Piramide sluit enerzijds aan bij Piaget, die meent dat kinderen zich op eigen kracht ontwikkelen (maar wel met duidelijke fases), en aan de andere kant Vygotsky, die de mediërende kracht van de leerkracht benadrukt (Brouwers, 2010).

Een werkwijze die goed aansluit bij het programmagericht onderwijs is het opbrengstgericht werken (OGW). Sinds een paar jaar stimuleert het ministerie van OCW opbrengstgericht werken, waarbij het gaat om het regelmatig en systematisch bijhouden van de prestaties van de kinderen en het vervolgens ook analyseren van de uitkomsten en het bijstellen (differentiëren) van de lesactiviteiten naar de kinderen.
Bron: https://s3.amazonaws.com/assets.paboweb.nl/documents/104/Verschillende_visies__Programmagericht_onderwijs.pdf 
download (2)
Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan de pagina!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s