Onderwijs helpt Onderwijs

Onderwijs helpt Onderwijs kan worden ingezet bij techniekeducatie. OhO-t laat zien dat niet geld, maar slim organiseren voor kwaliteitstoename in het onderwijs kan zorgen: een krachtige vorm van sociale innovatie. ‘Onderwijs helpt Onderwijs bij techniekeducatie’ (OhO-t) is een onderwijsconcept, dat gebruik maakt van de capaciteit van jongeren uit het vervolgonderwijs. Zij zetten hun techniekkennis in om leerlingen in het basisonderwijs vertrouwd te maken met de wereld van natuur en techniek. Dat doen zij in teamverband, waarbij de teamleden verschillen in leeftijd, sekse en kennisniveau. Pabostudenten geven leiding aan dergelijke techniekteams, waarbij zij ervoor zorgen dat de kennisoverdracht een juiste onderwijskundige inbedding krijgt.

De bottom-up aanpak bij techniekeducatie sluit sterk aan bij recente onderwijskundige opvattingen. Bovendien ontdekken leerkrachten in het basisonderwijs op deze wijze ‘spelenderwijs’ hoe hun eigen kennis van natuur en techniek toeneemt, terwijl hun leerlingen met veel animo bezig zijn.
bron: axonwijs.com

Logo OhO

Wat is Onderwijs Helpt Onderwijs?
Onderwijs Helpt Onderwijs gaat over wetenschap en techniek. Er wordt maar weinig aandacht geschonken aan wetenschap en techniek in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is jammer aangezien het zeer nuttig kan blijken als ze later in de maatschappij functioneren. Zowel als in de beroepspraktijk als in het dagelijks leven. Een technisch inzicht en handigheid met bepaalde materialen kan zeker meerwaarde hebben in het dagelijks leven en eventuele werkzaamheden. De overheid en ook het technisch bedrijfsleven maken zich hier enige zorgen over. Ze investeren dan ook in allerlei activiteiten voor techniekpromotie.

Vijf politieke partijen uit de regio Brabant zijn vervolgens met het idee van OHO gekomen.  Leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten gaan werken met leerlingen van het primair onderwijs. Zo bieden ze techniek lessen aan. Dit is een uniek samenwerkingsverband, doordat de kennis van verschillende niveaus direct tot de beschikking staat van de basisschool.

Dit heeft de volgende twee doelen:
–      Het is voor het primair onderwijs lastig om aan de kerndoelen van techniek te voldoen. Dat gaat nu makkelijker door de kennisoverdracht tussen verschillende scholen.
–      Ten tweede helpt het de voortgezet onderwijs leerlingen hun inzicht in techniek te vergroten en dit kan helpen bij het maken van een studie keus.

Het is de bedoeling dat de leerlingen van de basisschool een beter grip op de wereld krijgen. Door dingen zelf te doen en uit te proberen leren ze hoe iets in elkaar steekt. Dit is zeer leerzaam. Om OHO goed uit te kunnen voeren is het volgende schema ontwikkeld:
oho

Dit schema laat zien dat OHO werkt met verschillende opleidingsniveaus. Ieder niveau brengt iets in. Het is een continue circulerend proces, iedere groep overlegd met elkaar. Het is één groot samenwerkingsverband.

Het is belangrijk dat leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. Als het te moeilijk wordt haken ze namelijk snel af, en dat is zonde. Er worden bij OHO dus lessen ontworpen die aansluiten bij verschillende niveaus. De lessen worden afgesteld op groep 3/4, 5/6 en 7/8.

Verder moet de leerstof aan kunnen sluiten bij de gewone lesstof, zodat er eventueel andere vakken aan verbonden kunnen worden en het aansluit bij de manier van de lesgeven. Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is dit interessant. De meeste leerlingen vinden techniek erg leuk. Ze kunnen bezig zijn en zelf dingen uit proberen. Het kan een goede motivatie zijn voor die leerlingen om naar school te komen.

Hieronder de taakverdeling van het bovenstaand proces:
Primair onderwijs
Het primair onderwijs is de ontvanger in het samenwerkingsproces. Zij denken actief mee over hoe ze OHO kunnen inplannen in hun dag- of weekplanning. Zij geven zelf aan wat ze willen bereiken met het project. Wat willen ze graag doen, wat zijn hun doelen?  Ze geven daarbij ook aan welke materialen ze tot hun beschikking hebben en welke ruimte. Omdat de lessen gegeven worden voor voorgezet onderwijs leerlingen en studenten is de werkdruk voor de basisschool en de docenten laag.

Pabo junior student
De taak van de junior pabo student zit hem in de didactiek en het ontwerpen. De basisschool speelt de kerndoelen en specifieke vragen over techniek ondersteuning naar de senior pabo student. Junior pabo student analyseert de vraag en de kerndoelen vervolgens en samen met de didactiek wordt dit verwerkt tot een techniek les. Ook heeft de junior student een coachende en ontwikkelende rol. Samen met de senior student zijn zij de kennisgroep. Verder heeft de junior student de leidende rol over de lessen die geven worden.

Pabo senior student en monitor
De pabo senior student heeft een leidende rol. De senior begeleid de junior door het proces. Ook heeft de senior het contact met de basisschool en begeleid de leerlingen van het voortgezet onderwijs. De senior moet het proces waarborgen in de vorm van een monitor. Dit wordt gerealiseerd door verschillende subtaken:
– Waarnemen; de basis van het waarborgen is het waarnemen. Alle onderdelen van het proces worden opgenomen in een database. Vanaf de vraag van het PO à het didactisch pakket à het vormingsproces en lesvoorbereiding tot de uitvoering van de les en de evaluatie daarvan.
– Om het proces te bewaken moet er ook contact zijn met betrokken onderwijsinstellingen en moeten er nieuwe contacten worden gelegd.
– Werven van nieuwe studenten voor de duurzaamheid van ‘‘Onderwijs helpt Onderwijs’’.
– Uitvoeren van praktijkonderzoek om de steeds te kunnen blijven voldoen aan de vraag van onderwijsinstellingen.” (Wat is OHO? Fontys Pabo 2010)

Voortgezet onderwijs leerlingen
De leerlingen van het voortgezet onderwijs (VO)hebben de taak te helpen met het uitvoeren van de lessen. Ze helpen met het bedenken van de lessen, waarbij ook de junior erg belangrijk is, aangezien die alles in een didactische context plaatst. Ze helpen met voorbereiden, maar hun belangrijkste taak is het mee helpen met de uitvoering.

Kennisgroep
In de kennisgroep komen alle leerlingen en studenten bij elkaar. De junioren, senior en de VO leerlingen. De studenten en leerlingen zullen naar aanleiding van de vraag van de basisschool, kennis uitwisselen en bundelen. Door de kennis te gebruiken in de lesvoorbereidingen wordt er vakoverstijgend gewerkt.

Coach groep
De coach groep bestaat uit de VO leerlingen en de junior pabo studenten. Zij maken de directe uitvoering in het basisonderwijs mogelijk.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt staat dichtbij de basisschool, zij steunen op allerlei manieren. Dit maakt mede projecten als OHO mogelijk.

Eigen ervaring
Tijdens mijn studie aan de Pabo in ‘s-Hertogenbosch heb ik ook meegedaan aan het OhO-project. Hierbij heb ik samen met mijn groep een les in elkaar gezet, die we samen met een aantal leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben uitgevoerd op een basisschool. Dit deden we in verschillende groepen: groep 6, groep 7 en groep 8. Ik vond het destijds erg leerzaam, zeker omdat ik zelf niet echt veel technische kennis heb. De leerlingen waar we mee samengewerkt hebben, hadden dat juist wel. Zijn hadden minder kennis wat het lesgeven betreft en zo konden we elkaar zodanig aanvullen dat er een goede techniekles uitkwam. Hieronder enkele foto’s van het OhO-project waar ik aan meegedaan heb.

IMG_3305 IMG_3318 IMG_3323 IMG_3328 IMG_3369

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s