Het Pestbriefje

In elke school gebeurt het, in de beste klassen gebeurt het.. Pesten. Zie je het? En belangrijker, wat doe je eraan? De website van Het Pestbriefje is een uitgebreide site vol informatie over pesten; hoe werkt het pestbriefje, pesten in het nieuws, hoe denken anderen over pesten, de pesttest, de pesten app, hoe het pesten aan te pakken of er een spreekbeurt over te doen? Je vindt het allemaal op Het Pestbriefje.

Hoe werkt Het Pestbriefje?
In het kort kun je een paar stappen volgen:
1. Informeer ouders en leerlingen door middel van een flyer over de methode.
2. Wanneer er gepest wordt: Geef de vragenlijst aan de gepeste en de pester. Geef de pester een ‘pauzekaartje’.
3. Ouders tekenen voor ‘gezien’ en moeten pester verplicht stoppen.

Het Pestbriefje kan pesterijen op een eenvoudige, snelle en geruisloze wijze stoppen. Geen of onvoldoende medewerking om het kind te laten stoppen met pesten, kan ernstige gevolgen hebben.

Samenvatting
Met de vragenlijsten wordt het probleem vastgelegd. De leerkracht beoordeelt de ernst van de pesterijen. Het gepeste kind krijgt de groene vragenlijst én een kopie van de gele vragenlijst. Het pestende kind krijgt de gele vragenlijst én een kopie van de groene vragenlijst. Beide kinderen moeten deze twee vragenlijsten door de ouders (ter kennisneming) laten ondertekenen. De ouders van het pestende kind krijgen nu de opdracht hun kind direct te laten stoppen met pesten. De pester moet zich bij elke aanwezigheid op het schoolplein melden met het Pauzekaartje. Alle betrokken leerkrachten krijgen een kopie van de voorzijde van de vragenlijsten. De ondertekende vragenlijsten worden in het leerlingendossier opgeborgen.

De leerkracht/school kan dwingende afspraken maken met de pester om te voorkomen dat diens ouders worden ingelicht. Voorwaarde hiervoor is dat de pester eventuele ‘meelopers’ opdracht geeft de pesterijen direct te stoppen. De ouders van het gepeste kind worden hierover geïnformeerd. De verantwoordelijkheid voor de gedragingen van een kind liggen bij de ouders/voogd. De leerkracht/school heeft een adviserende/begeleidende rol en géén probleemoplossende rol.

Er is geen enkele school die pesten tolereert, maar er zijn veel school die geen geschikte methode hebben. Het Pestbriefje is kort en bondig, het is eenvoudig en duidelijk: “Je mag niet pesten”, aldus de bedenkers van Het Pestbriefje.

Als niets meer helpt..
Het Pestbriefje neemt beide kinderen in bescherming en helpt de pesterijen zo snel en geruisloos mogelijk te laten stoppen. Maar als zelfs dit niet helpt, dan volgen er dwingende maatregelen.

Pesten is een onrechtmatige daad omdat dit inbreuk maakt op iemands recht. Pesten veroorzaakt schade, niet alleen bij het gepeste kind maar ook bij de pester. Als de pester jonger is dan 15 jaar (en in België is dat 18 jaar), dan moeten de ouders/voogd de schade betalen. Als er wordt gepest door een groep dan is ieder lid van die groep onverminderd aansprakelijk en kan ieder lid van die groep als hoofdschuldige worden aangewezen. In geval van dwingende maatregelen is de school/leerkracht géén strijdende partij! De school kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de school en/of zijn medewerker(s) een verwijt kan worden gemaakt en dit kan worden aangetoond. Het aansprakelijk stellen van de pester (en de daarbij mogelijke juridische stappen) is een laatste redmiddel waarvoor overleg met de school absoluut noodzakelijk is. Maar ook hier in deze juridische kwestie is de school géén strijdende partij!

Op de website van Het Pestbriefje vindt je meer informatie, de Pauzekaartjes, Zin&Onzin rond Pesten, informatieboekje: Mijn kind wordt gepest/Mijn kind pest en de handleiding voor deze methode. Wil je op schoolbreedte met deze methode gaan werken? Het Pestbriefje kost minder dan 50 cent per leerling. Je kunt via de website een bestelling doen.
pestbriefje
Informatie afkomstig van de website van het Pestbriefje: http://www.pestbriefje.com/home-index.php

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s