De Miljoenennota: het kabinet investeert!

Het is alweer bijna een week geleden sinds de Miljoenennota bekend is geworden tijdens Prinsjesdag. In die Miljoenennota stond goed nieuws voor het onderwijs. En daar ben ik persoonlijk erg blij mee, want dat betekent niet alleen een betere en gerichtere zorg voor de kinderen, maar ook weer meer kans op banen, want naar schatting zullen er in 2014 zo’n 3000 banen bijkomen.

Het kabinet maakt zijn ambitie voor 2014 dus echt helemaal waar. Ze gaan daadwerkelijk extra investeren in het onderwijs. Het onderwijs wordt ontzien in de rijksbrede taakstelling én het Nationaal Onderwijsakkoord zorgt ervoor dat er netto geld bij zal komen, zowel voor leerlingen, docenten als scholen. Er komt zo’n 689 miljoen euro vrij met het Nationaal Onderwijsakkoord, maar daarnaast wordt ook de prijsbijstelling voor het onderwijs in 2014 uitgekeerd, en dat is maar liefst 204 miljoen euro erbij.

De prijsbijstelling was eigenlijk dit voorjaar ingeboekt als OCW-bijdrage aan de bezuinigingen van 6 miljard euro. Met de prijsbijstelling kunnen scholen de huidige inflatie opvangen. Beide bedragen zijn echter nog niet in de OCW-begroting opgenomen, maar zijn daarvoor wel gereserveerd, omdat het akkoord pas later definitief zijn beslag krijgt.

Met deze begroting maken minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in ieder geval beduidende stappen op weg naar het beste onderwijs. Zij zetten het komend jaar fors in op de kwaliteit van de leraar, maar ook op de verbetering  van de in- en uitstroom van de lerarenopleidingen. Daarnaast richten zij zich op een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Leerlingen en studenten worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en onderwijsinstellingen krijgen de opdracht transparanter te zijn over hun prestaties. Om scholen scherp te houden zullen ouders, leerlingen en docenten meer te zeggen krijgen over het onderwijs.

Het beste onderwijs voor leerlingen
Het Nederlandse onderwijs is goed, maar voor excellent onderwijs moet iedere leerling het beste onderwijs krijgen dat bij zijn of haar niveau past. De komst van passend onderwijs zorgt ervoor dat extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben dichter bij het kind in de klas georganiseerd wordt. Hierdoor wordt hun talent beter benut. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de zorgplicht voor scholen van start waardoor deze leerlingen meer kansen zullen krijgen in het reguliere onderwijs.

Toptalenten verdienen daarnaast net zoveel aandacht en uitdaging als kinderen die minder goed mee kunnen komen. Het onderwijs slaagt daar op dit moment slechts voor een deel in. Grote talenten in het basis- en voortgezet onderwijs moeten meer worden herkend, erkend én beloond. In 2014 wordt bepaald welke aanpak het beste werkt. Docenten, ouders en leerlingen zullen hier nauw bij betrokken worden.

Daarnaast worden in het mbo kwaliteitsafspraken gemaakt waarmee de scholen een extra prikkel krijgen om alles uit hun leerlingen te halen. Zo krijgt de tweejarige associate degree een vaste plek aan de hogescholen, waardoor studenten die wel willen doorleren maar opzien tegen een vierjarige opleiding, toch worden bediend. Voor vwo’ers die een hbo-opleiding willen volgen komen er intensieve, driejarige opleidingen aan de hogescholen.

Waardering voor leraren
Leraren zien vanaf volgend jaar niet alleen in hun portemonnee dat zij worden gewaardeerd. Ze voelen het ook in hun dagelijks werk. Hun werkdruk zal verminderen, ze krijgen meer tijd en middelen voor bijscholing én er worden 3000 extra banen voor jonge docenten in het basis- en voortgezet onderwijs gerealiseerd. In totaal is met het Nationaal Onderwijsakkoord een investering van zo’n 689 miljoen euro gemoeid. Daarnaast lopen de investeringen die het lerarenvak aantrekkelijker moeten maken verder op. In 2007 werd hiervoor een bedrag oplopen tot 1,1 miljard euro structureel in 2020 uitgetrokken.

Voor de mbo-instellingen is in het Nationaal Onderwijsakkoord 250 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering van onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs is daar 344 miljoen euro voor weggezet. Er wordt serieus werk gemaakt van het terugdringen van onbevoegd en ongekwalificeerd personeel. Daarom komt er net zoals bij beroepen als accountants, advocaten en artsen een lerarenregister. Uiterlijk in 2017 moeten álle leraren in het register opgenomen zijn. Hiermee wordt bewerkstelligd dat leerlingen les zullen krijgen van docenten die beschikken over de juiste papieren en die hun vakkennis bijhouden.

Sociaal leenstelsel
Als het parlement instemt met het wetsvoorstel voor invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase, gaat dit in september 2014 van start. Dat zou een betekenisvolle eerste stap zijn van een hervorming die op termijn 800 miljoen euro oplevert, te investeren in het onderwijs. Invoering van het sociaal leenstelsel maakt een bewuste studiekeuze nóg belangrijker. De aanmeldtermijn, die vanaf volgend jaar vervroegd wordt naar 1 mei, levert hieraan een belangrijke bijdrage: hogescholen en universiteiten hebben dan meer tijd om aankomende studenten goed voor te lichten over hun studiekeuze.

Cultuureducatie
Het kabinet Rutte-2 houdt de cultuur uit de wind. Waar mogelijk krijgt de sector een zetje mee en prioriteit hierbij is cultuureducatie. Zo is de cultuurkaart voor de komende 10 jaar gered en krijgt het kunst- en cultuur onderwijs een kwaliteitsimpuls zodat de lessen aantrekkelijker en waardevoller worden voor leerlingen. CKV blijft een verplicht examenvak op havo en vwo.

Publieke omroep
Vanaf 2016 is de publieke omroep minder versnipperd en bestaat deze uit maximaal 8 organisaties. Daarnaast zullen budgetten voor programma’s worden verdeeld op basis van kwaliteit en originaliteit in plaats van op ledenaantallen. Competitie op creativiteit en kwaliteit zal leiden tot betere programma’s voor kijkers. De Raad van Cultuur komt in het voorjaar van 2014 met een brede toekomstverkenning over de Publieke Omroep. Verder zullen regionale omroepen vanaf 2014 weer bekostigd worden door OCW.

Wetenschap

Het kabinet Rutte-2 investeert 150 miljoen euro extra in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat is nog bovenop de 275 miljoen beschikbaar blijft voor onderzoek, gerelateerd aan de topsectoren. Eerder kondigde het kabinet aan dat het van de in het Regeerakkoord aangekondigde intensivering 100 miljoen euro per jaar via NWO zal investeren in onderzoek. In de begroting van 2014 is de eerste structurele tranche hiervan als 25 miljoen opgenomen. De RAAK-gelden worden vanaf 2014 ingebed in de NWO-structuur, waardoor de kwaliteit en de continuïteit van het onderzoek aan hogescholen is gewaarborgd.


Bron: Rijksoverheid.nl

Was dit artikel nuttig? ‘Like’ het onderaan!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s